Zwykle postępowanie spadkowe za granicą, jak również w Polsce prowadzi do tego, że główną część spadku otrzymują dzieci i współmałżonek zmarłego. Oczywiście dziedziczenie testamentowe dopuszcza różne sytuacje, jednak w przypadku braku testamentu główne prawo do spadku mają właśnie oni.

Jeśli komuś, kto jest jedynakiem zmarł ojciec oznacza to, że dziedziczy on połowę pozostawionego spadku. Drugą część otrzyma współmałżonek zmarłego, czyli najczęściej po prostu jego matka. Jeśli rodzeństwo straci ojca, wówczas jego majątek zostanie podzielony na trzy części. Jednak równy podział pomiędzy wszystkie dzieci i współmałżonka obowiązuje tylko do pewnego momentu. Chodzi o to, że żona czy mąż nie może dostać nigdy mniej niż 25% spadku. Pozostała część jest natomiast dzielona pomiędzy trójkę lub większą ilość dzieci. W sytuacji, gdy nie żyje już oboje rodziców cały spadek przypada dzieciom. Jeśli natomiast, któreś z nich również już nie żyje, to zgodnie z dziedziczeniem ustawowym jego część spadku przypada jego dzieciom.

Czyli jeśli spojrzeć na to ze strony współmałżonka to ma on zawsze prawo przynajmniej do 1/4 pozostawionego spadku. Na przykład mąż po śmierci żony dzieli się spadkiem z dziećmi, ewentualnie dziećmi i wnukami. Mąż mógłby być odsunięty od dziedziczenia tylko w przypadku, jeśli jeszcze przed śmiercią żony udzielono im rozwodu. Podobnie jest jeśli zapadła prawomocna decyzja o separacji. Jeśli sprawa dotycząca rozwodu lub separacji była w toku trzeba ją dokładniej zbadać. Często w takich właśnie wypadkach ktoś ze współspadkobierców wnosi o sądowy podział spadku. Co natomiast dzieje się w sytuacji, kiedy nie było mowy o rozwodzie, a para nie miała dzieci? Wtedy mąż otrzymuje połowę spadku, a reszta dzielona jest na pół pomiędzy rodziców zmarłej żony. Jednak może być też tak, że rodzice lub jedno z nich nie żyje i wtedy prawo do spadku ma rodzeństwo zmarłej osoby. W przypadku, gdy nie miała ona współmałżonka cały spadek przypada rodzeństwu, w dalszej kolejności jego dzieciom. Gdyby natomiast nie było już możliwości dziedziczenia przez nikogo z wymienionych osób spadek przypada dziadkom, a w dalszej kolejności ich dzieciom oraz wnukom, czyli ciotkom, wujkom i kuzynostwu.